Záverený účet obce Závažná Poruba

Za rok 2020 - schválený OcZ 12. apríla 2021 - Uznesenie 10/2021 (129 kB)

i pdfTextová časť: (418,85 kB)  

i excel

Tabuľková časť: (69 kB)

i pdfStanovisko hlavnej kontrolórky: (273,6 kB)

Za rok 2019 - schválený OcZ 25. mája 2020 - Uznesenie 08/2020 (87,5 kB)

i pdfTextová časť: (370,2 kB)  

i excel

Tabuľková časť: (67,8 kB)

i pdfStanovisko hlavnej kontrolórky: (260,3 kB)

Za rok 2018 - schválený OcZ 24. júna 2019 - Uznesenie 15/2019 (86,6 kB)

i pdfTextová časť: (269,3 kB)  

i excel

Tabuľková časť: (223 kB)

i pdfStanovisko hlavnej kontrolórky: (259,6 kB)

Za rok 2017 - schválený OcZ 29. mája 2018 - Uznesenie 15/2018 (82,4 kB) 

i pdfTextová časť: (249,3 kB)

i excel

Tabuľková časť: (182 kB)

i pdfStanovisko hlavnej kontrolórky: (249,5 kB)

Za rok 2016 - schválený OcZ 6. júna 2017 - Uznesenie 15/2017 (92,4 kB)

i pdfTextová časť: (373,7 kB)

i excel

Tabuľková časť: (174,5 kB)

Za rok 2015 - schválený OcZ 6. júna 2016 - Uznesenie 14/2016 (83,5 kB)

i pdf

Textová časť: (375,4kB)  

Za rok 2014 - schválený OcZ 29. mája 2015 - Uznesenie 20/2015 (64,4 kB)

i pdfTextová časť: (436,4 kB)

 Za rok 2013 - schválený OcZ 20. júna 2014 - Uznesenie 04/2014 (62,7 kB)

i pdfTextová časť: (357,2 kB)

 Za rok 2012 - schválený OcZ 28. júna 2013 - Uznesenie 07/2013 (69,1 kB)

i pdfTextová časť: (298 kB)

 Za rok 2011 - schválený OcZ 18. júna 2012 - Uznesenie 12/2012 

i pdfTextová časť: (284,8 kB)

 Za rok 2010 - schválený OcZ 30. mája 2011 - Uznesenie 11/2011

i pdfTextová časť: (157,9 kB)