erb zp small gVýročná správa obce Závažná Poruba obsahuje hodnotenie ekonomického vývoja za daný rok za všetky oblasti jej činnosti.


i pdfVýročná správa obce za rok 2018: (460,1 kB)

i pdfVýročná správa obce za rok 2017: (335 kB)

i pdfVýročná správa obce za rok 2016: (299 kB)

i pdfVýročná správa obce za rok 2015: (411,1 kB)

i pdfVýročná správa obce za rok 2014: (361,3 kB)

i pdfVýročná správa obce za rok 2013: (412,2 kB)

i pdfVýročná správa obce za rok 2012: (410,6 kB)

i pdfVýročná správa obce za rok 2011: (424,6 kB)

©2019