ROK  2019

Základom finančného hospodárenia obce Závažná Poruba je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.


Rozpočet na rok 2019 - uznesenie č. 36/2018, zo dňa 14.12.2018


©webmaster2018

ROK  2018

Základom finančného hospodárenia obce Závažná Poruba je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.


Rozpočet na rok 2018 - uznesenie č. 31/2017, zo dňa 21.12.2017


©webmaster2017

ROK  2017

Základom finančného hospodárenia obce Závažná Poruba je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.


Rozpočet na rok 2017 - uznesenie č. 31/2016, zo dňa 16.12.2016


©webmaster2016

ROK  2016

Základom finančného hospodárenia obce Závažná Poruba je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.


Rozpočet na rok 2016 - uznesenie č. 42/2015, zo dňa 14.12.2015


©webmaster2016

ROK  2015

Základom finančného hospodárenia obce Závažná Poruba je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.


Rozpočet na rok 2015 - uznesenie č 16/2014, zo dňa 15.12.2014


©webmaster2015

ROK  2014

Základom finančného hospodárenia obce Závažná Poruba je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.


Rozpočet na rok 2014 - uznesenie č 26/2013, zo dňa 20.12.2013


©webmaster2014

ROK  2013

Základom finančného hospodárenia obce Závažná Poruba je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.


Rozpočet na rok 2013 - uznesenie 20/2012, zo dňa 03.12.2012


©webmaster2013

ROK  2012

Základom finančného hospodárenia obce Závažná Poruba je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.


Rozpočet na rok 2012 - uznesenie 26/2011, zo dňa 30.12.2011


©webmaster2012

ROK  2011

Základom finančného hospodárenia obce Závažná Poruba je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.

Rozpočet na rok 2011 - uznesenie 30/2010, zo dňa 29.11.2010


©webmaster2011