Rozpočet obce

Základom finančného hospodárenia obce Závažná Poruba je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.


Rozpočet na rok 2022 - uznesenie č. 34/2021, zo dňa 10.12.2021

i pdfPríjmy - (80,3 kB)

i pdfVýdavky - (84,1 kB)

i pdfRekapitulácia - (65,6 kB)

i pdfKomentár k rozpočtu - (259,7 kB)

i pdfOdborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce - (320,7 kB)


Rozpočet na rok 2021 - uznesenie č. 24/2020, zo dňa 11.12.2020

i pdfPríjmy - (81,1 kB)

i pdfVýdavky - (84,1 kB)

i pdfRekapitulácia - (65,4 kB)

i pdfKomentár - (232,2 kB)

i pdfOdborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce - (328,4 kB)


Rozpočet na rok 2020 - uznesenie č. 36/2019, zo dňa 13.12.2019

i pdfPríjmy - (75,5 kB)

i pdfVýdavky - (81,6 kB)

i pdfRekapitulácia - (66,8 kB)

i pdfKomentár - (231,1 kB)

i pdfOdborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce - (244,2 kB)


Rozpočet na rok 2019 - uznesenie č. 36/2018, zo dňa 14.12.2018

i pdfPríjmy - (82,3 Kb)

i pdfVýdavky - (86,2 kB)

i pdfRekapitulácia - (66,9 kB)

i pdfKomentár - (175,6 kB), - zmeny v rozpočte - uznesenie č.04/2019 - (95 kB)

i pdfOdborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce - (249,3 kB)


Rozpočet na rok 2018 - uznesenie č. 31/2017, zo dňa 21.12.2017

i pdfPríjmy - (86,7 kB)

i pdfVýdavky - (86,9 kB)

i pdfRekapitulácia - (64,3 kB)

i pdfKomentár - (171,5 kB)

i pdfOdborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce - (258,9 kB)


Rozpočet na rok 2017 - uznesenie č. 31/2016, zo dňa 16.12.2016

i pdfPríjmy - (87,4 kB)

i pdfVýdavky - (81,6 kB)

i pdfRekapitulácia - (66,1 kB)

i pdfKomentár - (143,2 kB)

i pdfOdborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce - (295,5 kB)


Rozpočet na rok 2016 - uznesenie č. 42/2015, zo dňa 14.12.2015

i pdfPríjmy - (85,8 kB)

i pdfVýdavky - (89,1 kB)

i pdfRekapitulácia - (112,3 kB)


Rozpočet na rok 2015 - uznesenie č. 16/2014, zo dňa 15.12.2014

i pdfPríjmy - (77,5 kB)

i pdfVýdavky - (79,4 kB)

i pdfRekapitulácia - (107,4 kB)


Rozpočet na rok 2014 - uznesenie č. 26/2013, zo dňa 20.12.2013

i pdfPríjmy - (48,7 kB)

i pdfVýdavky - (49,9 kB)

i pdfRekapitulácia - (57  kB)


Rozpočet na rok 2013 - uznesenie č. 20/2012, zo dňa 03.12.2012

i pdfPríjmy - (62 kB)

i pdfVýdavky - (61,7 kB)

i pdfRekapitulácia - (49,7 kB)


Rozpočet na rok 2012 - uznesenie č. 26/2011, zo dňa 30.12.2011

i pdfPríjmy - (40 kB)

i pdfVýdavky - (42 kB)

i pdfRekapitulácia - (56 kB)


Rozpočet na rok 2011 - uznesenie č. 30/2010, zo dňa 29.11.2010

i pdfPríjmy - (50,8 kB)

i pdf Výdavky - (66,8 kB)

i pdfPríjmy a výdavky spolu - (18,9 kB)