Ako vybaviť

Evidencia obyvateľov

i pdfPrihlásenie na trvalý pobyt (54,6 kB)

i pdfPrihlásenie na prechodný pobyt (45,5 kB))

i pdfPrehlásenie trvalého pobytu v rámci obce (50,4 kB)

i pdfOdhlásenie z trvalého pobytu (50,8 kB)

i pdfZrušenie trvalého pobytu na návrh občana (55,6 kB)

i pdfPotvrdenie o trvalom / prechodnom pobyte (33,4 kB)

i pdfPridelenie / zrušenie súpisného a orientačného čísla (50,6 kB)

i pdfVydanie viacjazyčného štandardného formulára - potvrdenie o pobyte občana SR (57,7 kB)

Matrika

i pdfZápis narodenia dieťaťa (60,9 kB)

i pdfUzavretie manželstva (61,7 kB)

i pdfVydanie druhopisu matričných dokladov (53,4 kB)

i pdfZápis do osobitnej matriky (66,5 kb)

i pdfZmena priezviska po rozvode (50,5 kB)

i pdfOsvedčovanie podpisov (47,7 kB)

i pdf Osvedčovanie listín (42,1 kB)

i pdf Úmrtie (56,9 kB)

Poplatky, nájom, miestne dane

i pdfCenník nájmu a poplatkov za služby vykonávané obcou - (65,4 kB)

i pdfMiestne dane a poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - (162,3 kB)

i pdfVýška úhrady za sociálnu službu v domove sociálnych služieb av zariadení pre seniorov - (98 kB)

Evidencia psov

i pdfKaždý držiteľ psa na území obce Závažná Poruba je povinný prihlásiť / odhlásiť psa do / z evidencie - (75,7 kB)

i pdfPriznanie dane za psa - (162,3 kB)

©2019