Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Závažná Poruba. 

ibv 26092016 page

Oznámenie o prerokovaní návrhu zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Závažná Poruba.  

1. Oznámenie o prerokovaní návrhu ...  i pdf 695,8 kB)

2. Zmeny a doplnky - textová časť č. 1...  i pdf 631,8 kB

3. Grafická časť TU... (komprimovaný priečinok ZIP icon zip60,85 Mb)

 ©2016-webm-