Projekt: "Zníženie energetickej náročnosti polyfunkčnej budovy (obecného úradu a kultúrneho domu) Závažná Poruba"

popis projektu ocu

vlastny projekt ocu

Ďalšie informácie:

©2019-webm-