Projekt - obstaranie záhradných kompostérov

Združenie obcí Čistý Liptov začalo s  realizáciou projektu: Združenie obcí Čistý Liptov predchádza vzniku BRKO kompostovaním, kód projektu v ITMS2014+: 310011L263.

komposterHlavným cieľom projektu je obstaranie záhradných kompostérov pre členov združenia, jednotlivé obce z titulu zvýšenia kapacity zariadení na predchádzanie vzniku odpadu, predovšetkým BRKO.

Projekt sa realizuje  časovom období 08/2018 – 06/2019.

 

©2019,-webm-