Projekt: "Kniha je drahokam, ktorý vrhá záblesky radosti..."

V marci 2017 sme podali projekt s názvom "Kniha je drahokam, ktorý vrhá záblesky radosti a šťastia do všetkých vrstiev ľudskej spoločnosti", ktorý bol zameraný na akvizíciu knižničného fondu.

01V rámci projektu, ktorý bol úspešný, sme získali finančný príspevok na nákup kníh v hodnote 1000 eur z Fondu na podporu umenia. Nákup nových kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia (FPU).

Cieľom projektu bolo zakúpením nových knižných titulov od slovenských a zahraničných autorov, udržať stálych čitateľov a pritiahnuť nových čitateľov.

Spolu sme v rámci projektu zakúpili 119 titulov v celkovej výške 1065,88 eur.

Z toho 1000 eur bolo použitých z finančnej podpory FPU a 65,88 eur z vlastných zdrojov.

Všetky zakúpené knižničné jednotky sú označené modrou nálepkou "Z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia".

Text: -Andrea Uličná-, ©2017-webm-