Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Závažná Poruba
Obec
Závažná Poruba

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte prosím prípadné nedostatky.

Klub dôchodcov obce Závažná Poruba

logoVznik:  Január 1994, prvá predsedníčka: Marta Iľanovská,

Zakladajúce členky: Želmíra Jambrichová a Darina Majeríková. Organizácia mala 65 členov.

Organizáciu viedli: rok 1997 - 1998: Viola Kopčanová, rok 1998 - 2020: Darina Majeríková.

Predsedníčka Klubu dôchodcov obce Závažná Poruba: Magdaléna Iľanovská

Tajomníčka: Želmíra Staroňová, ml.

Hospodár: Mária Šúleková

Členovia výboru:  Anna Cútová, Emília Majdíková, Eva Mikulášová, Zdena Mikulášová, Anna Niňajová, Eva Niňajová, Elena Piatková,

Revízna komisia:

Predsedníčka: Irena Kubovčíková

Členovia RK: Jela Plchová, Monika Beťková.

Organizáciu tvorí 120 členov.

Cieľ JDS:

Podnecovať seniorov žiť aktívne, rozvíjať svoje záujmy, starať sa o svoje zdravie, kondíciu, ale starať sa o seba navzájom – rozvíjať sociálne a medziľudské vzťahy.

Okruhy pôsobnosti:

 • organizačná
 • sociálna
 • kultúrno-spoločenská
 • vzdelávacia
 • zdravotno-športová
 • záujmová
 • brigádnická

Činnosť:

 • pravidelné stretávanie - v pondelok o 9:00 h v Klube dôchodcov obce Závažná Poruba,
 • výročná členská schôdza,
 • prednášky, besedy,
 • rekreácie členov - domáce, zahraničné so štátnou účelovou dotáciou,
 • rekondičné pobyty - Slovenské kúpele,
 • rehabilitačné procedúry - masáže, soľná jaskyňa, aquapark Tatralandia v Liptovskom Mikuláši
 • športové a turistické aktivity - účasť členov na športových hrách seniorov v okresnom kraji,
 • zapájanie sa do projektu "Mám 65 a viac a teším sa, že žijem",
 • návšteva kultúrnych a spoločenských podujatí - divadlo, koncerty, galérie, múzeá, výstavy...,
 • kultúrno-poznávacie zájazdy -
 • oslavy - MDŽ, Deň matiek, Mesiac úcty k starším, jubilanti, vianočná kapustnica, Silvester a vítanie nového roka,
 • návštevy osamelých a chorých členov,
 • záujmové aktivity:
  • výstavy ručných prác, kvetov, ovocia, zeleniny, tvorivé dielne,
  • účasť na prehliadke spevokolov -  spevácka skupina POLUDNICA,
  • účasť na prehliadke tanečných skupín -  tanečná skupina SERNIORKA,
  • udržiavanie ľudových tradícií a starých zvykov,
  • práca v Zbore pre občianske záležitosti v obci, v spevokole Fidelitas ev.a.v. cirkvi, v tanečnej skupine SENIORKA,
 • brigády - cintorín, pamätníky, športový areál Mateja Staroňa,
 • prispievanie na webovú stránku obce Závažná Poruba.

Spolupráca:

 • s Obecným úradom, Materskou školou, Základnou školou, Coop Jednotou, Jednotou dôchodcov v Liptovskom Mikuláši, v Smrečanoch, s družobnou obcou Bohuslavice u Hlučína, s Občianskym združením Naveky Závažná , Domom Milana Rúfusa, a s Domovom sociálnych služieb v obci.
 • v mediálnej oblasti prispievať do Porubských novín, seniorského časopisu Tretí vek a vedením kroniky našej organizácie (Želmíra Staroňová ml.)

Štatút Klubu dôchodcov obce Závažná Poruba.pdf (79.2 kB)

Obec

Virtuálna prehliadka obce

prehliadka

Kompostovisko

Prevádzkový poriadok (586.16 kB)

Kompostovisko otváracia doba:

- v stredu: 15:00-18:00 hod

- v sobotu: 13:00 -18:00 hod

Vývoz zeleného odpadu 

- od 11.04.2023 

- každý utorok

Vývoz tuhého komunálneho odpadu každý nepárny týždeň v stredu

Vývoz plastov z domácností:

14.09.2023 (štvrtok)

28.09.2023 (štvrtok)

 

Vývoz papiera z domácností:

8.09.2023 (piatok)

 

Vývoz skla z veľkoobjemových kontajnerov

29.09.2023 (štvrtok)

 

 

 

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

prihlásenie na e-mail

Organizácie


hore