Zmena v časovom harmonograme plošného testovania na COVID 19 - 2 kolo (07.11. - 08.11.2020)...

Vážení spoluobčania,

dávame Vám do pozornosti harmonogram testovania na COVID 19 - 2. kolo, ktoré sa uskutoční cez víkend  (07.11. - 08.11.2020) v našom kultúrnom dome od 08:00 - 20:00 h každý testovací deň.

Testovaní budú prichádzať podľa ulíc, ktoré sú zverejnené nižšie a sú zverejnené aj vo výveskách obce a k nahliadnutiu sú aj v Coop Jednote a Pemmeve. Prosíme Vás, aby ste podľa svojich možností dodržali časový rozpis.

Pri príchode na odberné miesto Vás usmernia naši dobrovoľní hasiči. V prípade akýchkoľvek otázok môžete volať na nasledovné tel. čísla: 0905 625 206, 0911 644 695

Ing. Pavel Beťko, starosta obce

 zmena-Harmonogram testovania na COVID 19 - 2_kolo

©2020-webm-