Dodržiavanie časového harmonogramu plošného testovania na COVID 19...

Milí spoluobčania,

od ranných hodín prebieha v našom kultúrnom dome testovanie občanov na COVID-19.

Chcem Vás požiadať o dodržiavanie časového harmonogramu testovania podľa ulíc, ktorý nájdete zverejnený na webstránke obce, ako aj vo vývesných tabuliach. (harmonogram nájdete aj TU...)

Zároveň Vás prosím o trpezlivosť pri dezinfekcii priestorov, ktorá sa bude vykonávať na obed od 12:00 - 12:45 a večer od 18:00 - 18:30 h.

Tento čas bude zároveň slúžiť na krátky oddych pre testujúci personál, ktorý si to isto zaslúži!

Ďakujem za pochopenie.

Ing. Pavel Beťko, starosta obce

 ©2020-webm-