Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Závažná Poruba
Obec
Závažná Poruba

Požehnaný Evanjelický deň v Ružomberku

Požehnaný Evanjelický deň v Ružomberku

Republikové stretnutie evanjelikov na žičlivej adrese

Slovenskí evanjelici sa stretli 23. júna 2024 na Evanjelickom dni v Ružomberku. Podujatie bolo zarámcované biblickým výrokom zo Žalmu 119, 133 „Upevni svojou rečou moje kroky“ a tiež tematickým heslom „Biblia na ceste k človeku s pripomenutím prvého vydania Kralickej Biblie. Zároveň sa pripomenulo 125. výročie vydania Kralickej Biblie vo vtedy novozaloženom vydavateľstve Tranoscius (1899). 

Služieb Božích, ktoré sa konali vo veľkej športovej hale v Ružomberku sa zúčastnila aj početná delegácia Cirkevného zboru ECAV zo Závažnej Poruby. Kázňou poslúžili generálny biskup ECAV na Slovensku Ivan Eľko a biskup Východného dištriktu Peter Mihoč. Obohatením sa stalo vystúpenie spojeného spevokolu z Liptovského Mikuláša, Liptovskej Kokavy, Ružomberka a Martina.  Anjelsky účinkovala aj  kapela Okamih pravdy z Cirkevného zboru Háj. Po Službách Božích nasledovala prehliadka výstavy vzácnych exemplárov Biblie zo súkromnej zbierky s komentovaným sprievodom. Naši odchádzali hlboko dojatí  a duchovne obohatení o nezabudnuteľný zážitok.

Služby Božie v Ružomberku odvysielala RTVS 2.

-dk-

Dátum vloženia: 26. 6. 2024 21:00
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 7. 2024 10:03
Autor: Petra Jurečková

Organizácie


hore