ZLATO Z ČÍNY...

Vo štvrtok 7. októbra 2021 sa stretli tanečnice zo Seniorky, aby sa spoločne potešili z veľkého úspechu.

Na svetovej súťaži tvorivosti seniorov AIUTA Seniorka získala Zlaté ocenenie v kategórii tanec.

Súťaže sa zúčastnili seniori zo 14 krajín: Argentína, Austrália, Brazília, Bolívia, Čína Guinea, Kolumbia, Maroko, Mexiko, Portugalsko, Rusko, Slovensko, Španielsko a Taliansko.

Súťažilo sa v kategóriách: Poézia, Maľba, Tvorivosť, Spev, Fotografia, Tanec, Móda a IT technológie.

Súťažiaci boli odmeňovaní : zlato - striebro – bronz a cena excelantnosti.

Zo Slovenska sa zúčastnilo 32 súťažiacich subjektov. Získali 24 rôznych ocenení, ale iba Seniorka bola ocenená zlatom.

Nášho radostného stretnutia sa zúčastnili aj starosta obce Ing. Pavel Beťko a predsedníčka JD Magdaléna Iľanovská, ktorá do tejto súťaže Seniorku prihlásila. Za toto sme jej poďakovali aj kvietkom aj slovom. Pán starosta Seniorke gratuloval k úspechu, vyjadril uznanie za reprezentáciu obce a prisľúbil podporu aj do budúcnosti.

Všetci sa z úspechu tešíme a keď nám to korona dovolí, stretneme sa v zdraví pri nácviku nových choreografií.

Text: -Elena Chovanová-, foto: -Jela Plchová-,©2021-webm-