Zastupovali Klub dôchodcov obce Závažná Poruba na oslave MDŽ.

01

©2020-webm-