Vývoz tuhého komunálneho odpadu v roku 2021 bude každý nepárny týždeň v stredu.

 

©2021-webm-