Výskyt medveďa v obci – UPOZORNENIE.

Obec Závažná Poruba upozorňuje občanov na výskyt medveďa v našej obci. Zároveň žiadame občanov, ktorí majú negatívnu skúsenosť s medveďom, aby túto skutočnosť zdokumentovali a zároveň oznámili na obecný úrad. Tieto podnety zosumarizujeme a zašleme na príslušné miesta zodpovedným pracovníkom.

Ilustračné foto vytvorené z videa: -Vincent Vyšňan-, ©2020-webm-