Vypočuj nás, milý Pane, požehnávaj výchovu.

V Závažnej Porube na Službách Božích v nedeľu 30. augusta 2020 sa veriaci stretli pred začiatkom nového školského roka. V duchu a pravde prosili o Božiu ochranu a vedenie. Nebeského Otca oslovili vrúcou prosbou, aby žiakom, študentom, učiteľom i rodičom Jeho Milosť dovolila naplno sa venovať školskej práci. Prosili o dobrých učiteľov a láskavých rodičov. Prijali požehnanie a na záver zaspievali pieseň: "Amen, staň sa tak, amen! Ty si života prameň, Jezu Kriste, Pane náš, vďaka Ti, že nás žehnáš!"

Text i foto: -dm-, ©2020-webm-