erb zp g

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v okrese Liptovský Mikuláš.

... na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Liptovský Mikuláš od 13.08.2020 od 07:00h – do odvolania.

Celé znenie oznámenie TU...

©2020-webm-