Seniori prispeli k zveľaďovaniu obce...

27.4.2021 sa 35 členov Klubu dôchodcov zišlo na jarnej brigáde pri úprave cintorína a areálu Mateja Staroňa. Ženy hrabali a čistili, muži vypílili kríky a suché stromčeky. Sme hrdí na to, že aj v seniorskom veku môžeme svojou prácou prispieť k zveľadeniu obce.

 

Mohlo by vás zaujímať...

Text i foto:-MI- ©2021-webm-