Požiarna zbrojnica je už oblečená v nových šatách...

Na požiarnej zbrojnici v Závažnej Porube v auguste 2021 zateplili celý obvodový plášť. Budova si obliekla také šaty, ako sa nosia medzi ľudí. O úspore energie nehovoríme. Centrum obce: kultúrny dom, obecný úrad, materská škola a požiarna zbrojnica už majú novú, krajšiu a modernejšiu tvár.

Text i foto: -dm-, ©2021-webm-