pf 2022

 

Porozumenie a pokoj v roku 2022...

Ťažký rok 2021 je za nami, niekomu priniesol radosť inému smútok. Je ho ťažké hodnotiť, keďže nás sprevádzalo veľa obmedzení, veľa úsilia, veľa vôle prekonať ťažké úskalia, ktoré pandémia doniesla.

Pozerajme na prichádzajúci rok 2022 s nádejou, že bude lepší, že bude slobodnejší a že nám prinesie radosť, lásku a priateľstvo. Buďme zodpovední, verme sebe, svojim blízkym, priateľom, susedom, pomáhajme si navzájom. Veď len vzájomná úcta, porozumenie a pokoj prinesú želateľné výsledky. Nie je tu čas na hádky, spory či škriepky. Je tu čas na vzájomné zblíženie, na to aby sme boli k sebe lepší, ústretovejší a tým aj spokojnejší. Nájdime v sebe to lepšie „Ja“, buďme všímaví k svojmu okoliu, pomáhajme slabším, chorým, proste všetkým, ktorý to potrebujú.

Milí spoluobčania,

prajme si aby rok 2022 bol pre nás všetkých hlavne pokojný, aby nás neopúšťal optimizmus a spoločne sme urobili všetko pre rozkvet našej obce. Nie je dôležité kto chce niečo urobiť, ale je dôležité kto to urobí.

Chcem sa poďakovať všetkým zamestnancom, zamestnankyniam obce, podnikateľom, občianskym združeniam, proste všetkým ľuďom, ktorý šíria dobrý chýr našej obce Závažná Poruba.

Všetkým Vám želám pevné zdravie a spoločný čas strávený v kruhu svojej rodiny, nielen počas sviatkov, ale po celý rok 2022.

Ing. Pavel Beťko, starosta obce s rodinou

  ©2021