Poďakovanie - 10 rokov web stránke obce...

Zdá sa to neuveriteľné, ale naša web stránka má už desať rokov. Oficiálne bola spustená 2. mája 2011. Počas tejto doby ju spravoval webmaster pán Ing. Milan Majerko. Za túto nezištnú prácu patrí pánovi Ing. Majerkovi obrovské poďakovanie, keďže vždy a načas či už faktograficky, tak graficky a hlavne aktuálne informoval o dianí v obci, ako aj zverejňoval všetky potrebné informácie a dokumenty vyplývajúce zo zákona. V priebehu mesiaca január bude vytvorená nová stránka obce, ale i ním vytvorené stránky Domu Milana Rúfusa a Divadla 3GD, ktoré veríme budú pokračovať v práci pána Ing. Majerka, ktorý postavil latku veľmi vysoko.

Vážený pán Ing. Milan Majerko ďakujem Ti nielen v mojom mene, ale aj v mene obecného zastupiteľstva, zamestnancov obce a v mene občanov obce za Tvoj prínos pri vzornej správe web stránky našej obce Závažná Poruba, ale i už spomínaných stránok.

Ing. Pavel Beťko, starosta obce

©2021