Počasie rozprávkové, projekt atraktívny a pohyb ako liek...

Do slnkom zaliatej Kvačianskej doliny v stredu 29. septembra 2021 nasmerovala početná skupina seniorov zo Závažnej Poruby. Za cesty autobusom predsedníčka klubu dôchodcov ponúkla účastníkom východiskové informácie o tejto doline. Po krátkom výstupe nahliadli do kaňonu potoka Kvačianky a uvideli skalný útvar Jánošíkova hlava. Počas príjemnej prechádzky sa kochali výhľadmi na bralami a roklinami vyzdobenú krajinu. Cieľom výletu sa stali Oblazy: križovatka vôd, ciest i osudov. Ľudia tu, uprostred nespútanej prírody, vystavali dômyselné zariadenie, aby im sila vody pomohla zabezpečiť obživu. Dnes toto miesto žije duchom starých čias. Voda rozkrúca kolesá a poháňa stroje, ktoré skutočne pracujú. Po prehliadke expozície mlyna si účastníci odpočinuli, posilnili telo a od srdca zaspievali pieseň: "Aká si mi krásna..." Potom sa ešte pristavili pri vodopáde a nasledoval zostup do ústia doliny. Čo k tomu dodať? Organizácia perfekt, počasie rozprávkové, pohyb ako liek a poznávanie domoviny sa spojili v nezabudnuteľný zážitok. Určite sú na mieste slová uznania a poďakovania predsedníčke klubu Magdaléne Iľanovskej a členkám výboru za prípravu, premyslené vedenie a vydarený priebeh kompletnej aktivity.

Text i foto: -dm- ©2021-webm-

Mohlo by vás zaujímať...