Ples naplnila radosť, tanec a humánny cieľ.

Fašiangové časy roku 2020 v Závažnej Porube ukončil fašiangový ples. V poradí 18.ročník pripravili rodičia detí z materskej a základnej školy za podpory obecného úradu. Pod taktovkou Soni Hladkej sa priestory KD premenili na zimnú krajinu. Výzdobu tvorivo doplnili aj detičky a učiteľky z materskej školy. Zo základnej školy pomohla Simonka Marcinčinová. Okrem dekorácií a dobrej muziky o kúzelnú atmosféru a výbornú zábavu sa postarali nápadité masky. Tento rok boli naozaj výnimočné. (viac povedia obrázky)

Neodmysliteľnou súčasťou plesu sa stala tombola. Poďakovanie patrí všetkým sponzorom, čo nezištne prispeli na dobrú vec. Aj tento rok sa ľudia na tradičnom plese stretli, zabavili, vyšantili ako deti. Čo je však najdôležitejšie? Celý výťažok venovali deťom z materskej a základnej školy.

V mene Rady rodičov MŠ a ZŠ vyjadrujeme veľké poďakovanie každému, kto akokoľvek pomohol, prispel, alebo prišiel a potešenie našiel v spoločnosti priateľov a dobrých ľudí. A ako to už býva po plese? Všetko treba uviesť do pôvodného stavu. Po veľkom upratovaní každý odchádzal domov s úsmevom na tvári a radosťou v srdci. Ples bol naozaj výnimočný. Tento rok sa stretla nemalá partia ľudí, ktorí všetko vystrojili s nadšením, radosťou a veľkou snahou urobiť dačo osožné pre naše deti.

Fotogaléria:

Text: -Katarína Migaľová-, foto: -Lenka Králová, S.Hladká-, ©2020-webm-