Oprava nádvoria základnej školy...

V základnej škole Milana Rúfusa sme pristúpili k oprave nádvoria v čase prázdnin. Táto úprava bola vynútená vzhľadom na to, že starý asfalt bol hrboľatý a rozpadnutý a nevyhovoval po bezpečnostnej stránke. Položením nového asfaltového koberca sa zlepšia podmienky hlavne v čase družiny a bude naňho nakreslené dopravné ihrisko, ktoré bude slúžiť k náuke o doprave. Aj takouto formou chceme zlepšiť komfort žiakov v našej škole. Verím, že žiakov pri nástupe do nového školského roku príjemne prekvapíme.

Text: -Pavel Beťko-, foto: -dm-, ©2021-webm-