erb zp g

Opatrenia obce Závažná Poruba na základe vyhlásenia opatrení Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky.

opatrenia obce covid19

©2020-webm-