Opatrenia a zákazy pre MŠ v Závažnej Porube – COVID-19

Na základe rozhodnutia krízového štábu SR a zriaďovateľa materskej školy sa s predbežnou platnosťou až do odvolania prerušuje prevádzka MŠ od 13.03.2020 na cca 14 dní . Prosíme Vás, aby ste sledovali webovú stránku obce a MŠ a riadili sa tam uverejnenými pokynmi. (riadieľka MŠ v Závažnej Porube Katarína Jambrichová)

Verím, že v záujme ochrany Vášho zdravia a zdravia Vášho dieťaťa budete dodržiavať všetky opatrenia čím zamedzíme spoločne šíreniu vírusového ochorenia.

Ústredný krízový štáb prijal 6.3.2020 a taktiež vychádzajú stále nové viaceré opatrenia a zákazy ohľadom koronavírusu, viac prílohy:

Usmernenie MŠVVŠ SR č.1 k šíreniu koronavírusu... i pdf 352,3 kB)

Usmernenie MŠVVŠ SR č.2 k šíreniu koronavírusu... i pdf 607,5 kB)

Usmernenie MŠVVŠ SR č.3 k šíreniu koronavírusu... ( i pdf 774,3 kB)

Riaditeľstvo materskej školy v Závažnej Porube touto smernicou vydáva interné opatrenia pre MŠ nasledovne:

Oznam MŠ v Závažnej Porube... ( i pdf 81 Kb)

Interná smernica MŠ v Závažnej Porube... ( i pdf73,2 Kb)

 

Mohlo by vás zaujímať:

 

Materiály pripravila: -Riaditeľka MŠ v Závažnej Porube Katarína Jambrichová-, ©2020-webm-