Oddychové miesto poznamenané vandalizmom...

Areál telesného pohybu Mateja Staroňa patrí k obľúbeným výletným a rekreačným miestam obyvateľov Závažnej Poruby a blízkeho okolia. Po dlhotrvajúcej zime sa areál zmenil na nepoznanie. Zatiaľ neznámy páchateľ poškodil dlažbu, polámal oddychové lavičky a dokonca si nakládol oheň priamo na stole. Škody sú nemalé a náklady na opravu vysoké.

Spoliehame, že kamerový systém pomôže odhaliť vandalov. Statické kamery sú inštalované tak, aby sledovali frekventované miesta ohrozené páchaním výtržností, vandalizmom a drobnou kriminalitou.

Areál bude neustále monitorovaný obcou ako aj políciou SR a vandalizmus sa nebude tolerovať. Preto žiadame občanov, ktorí zistia pohyb inkriminovaných osôb v areáli, ako aj inde v obci, aby okamžite kontaktovali starostu obce, prípadne správcu Ivana Bukasa.

Ďalej takéto správanie už tolerovať nemienime a verte, že vinník bude potrestaný.

 

Text: -pb-, foto: -dm-, ©2021-webm-