Obec revitalizuje miesto oddychu...

Areál Mateja Staroňa patrí k navštevovaným miestam nielen domácich, ale aj hostí Závažnej Poruby. Nešetrní návštevníci a zub času amortizovali celú vybavenosť lokality relaxu. Obec preto pristúpila k revitalizácii a úprave celého areálu. Všetky renovačné práce (výmena poškodených častí, oprava, nátery...) sa rozbehli uprostred augusta 2021. Vymladený areál, už má novú tvár.

Text: i foto: -dm-, ©2021-webm-