O klientov sa s láskou postaráme.

V sobotu začal už štvrtý týždeň odo dňa kedy vtedajší premiér Slovenskej republiky vyhlásil karanténu vo všetkých sociálnych zariadeniach na našom území v súvislosti s novým koronavírusom COVID-19. S týmto opatrením sa dosť významne zmenil život našim klientom, ich rodinám a tiež celému personálu zariadenia.

Som milo prekvapená, koľkí z vás, našich občanov nás oslovujú na ulici s otázkou: "Ako sa držia starkí na Štepníku?" Áno, sú to vaši susedia, kamaráti, známi.

Touto cestou vás chcem všetkých informovať o dianí v zariadení.

Zariadenie je v karanténe od 7.03.2020. V prvej etape boli v zariadení zakázané všetky návštevy a sprísnené hygienické opatrenia. Vďaka disciplíne rodinných príslušníkov a klientov sme túto úlohu zvládli v dobrej psychickej pohode. Ubezpečujem vás, že zariadenie je plne materiálne vybavené dezinfekčnými prostriedkami, jednorázovými rukavicami a rúškami. Nakoľko sú klienti sociálnych zariadení najviac ohrozená skupina obyvateľstva ochorením COVID - 19, došlo 25.03.2020 od nového premiéra k ďalším a závažnejším opatreniam. V zriadení vznikol krízový štáb, ktorý má za úlohu operatívne riešiť každé podozrenie na možnú nákazu. Bol vytvorený tím zamestnancov, ktorý sú ochotný v prípade nutnej karantény nastúpiť do nepretržitej 14 dňovej služby, bola zriadená karanténna izba pre troch potenciálnych pacientov s plným vybavením. Vedenie zariadenia je v nepretržitom kontakte so zriaďovateľom zariadenia a RÚVZ. Sprísnili sme aj kontrolu zamestnancov. Pri vstupe do služby je každému zmeraná telesná teplota. Všetky nákupy pre klientov sú po privezení vydezinfikované germicídnym žiaričom.

Aj napriek tomuto všetkému je pre nás na prvom mieste fyzické a duševné zdravie našich klientov. Pre styk s rodinou sme sa rozhodli zriadiť video hovory a facebookovú skupinu. Ubezpečujem vás, že momentálne sú všetci klienti zdraví a budeme robiť všetko pre to, aby sme si na konci tejto pandémie mohli hrdo povedať: "zvládli sme to".

Mgr. Andrea Hodžová.

Poďakovanie.

Po osobnej konzultácii a preverení stavu opatrení v našom Domove sociálnych služieb v prípade pandémie koronavírusu som presvedčený, že sa prijali všetky potrebné opatrenia na zvládnutie situácie a na spríjemnenie pobytu klientov v týchto ťažkých časoch. Chcem sa preto poďakovať všetkým zamestnancom za obetavú a neskutočne náročnú prácu, ktorí dennodenne sa s láskou starajú o všetkých klientov.

Na znak úcty dávam dole pomyselný klobúk a ĎAKUJEM.

Pavel Beťko – starosta obce Závažná Poruba.

 ©2020-webm-