Našiel sa kľúč...

Majiteľ si poň môže prísť na obecný úrad v čase stránkových hodín.

Text i foto: -Andrea Uličná-, ©2021-webm-

 

Našiel sa kľúč...