Naše prvé vianočné sviatky...

Aké bolo predvianočné a vianočné obdobie v roku 2011? Bolo iné? (- výber najzaujímavejších podujatí uverejnených na webovej stránke obce) Posúdenie necháme na vás. Text i foto: -archív webu 2011-


Zima je pre deti, zima je biela...

V priebehu niekoľkých hodín Perinbaba obliekla Závažnú Porubu do bielych šiat. Doslova a do písmena naplnila pranostiku: Svätá Barbora, ťahá sane do dvora.

Do 4.12.2011 nepršalo už 100 dní. A vody treba, ako chleba. No najväčšiu radosť zo snehu majú deti.

Daj deťom sniežika, daj bielym bielu. Daj radosť radosti, daj nám ju celú!


Sneh stavebné práce nezastavil...

Výstavba kanalizácie pokračuje aj napriek štedrej nádielke snehu. Na Novej ulici treba ešte potiahnuť sto metrov. Sneží, nesneží, víchrica sem, víchrica tam... Zem nezamrzla. Stavba finišuje aj 8. decembra 2011.


Mikuláš spolu s čertom zavítali do materskej školy...

Deti sa veľmi potešili. Hosťom ponúkli svoje vystúpenie v podobe veršíkov, pesničiek a tančekov. Mikulášovi sa predstavili celým menom a za darček pekne poďakovali. A čerta? Toho sa vôbec nebáli. Veď ten si s deťmi aj zatancoval a všetky obdaroval maškrtami. Ale aj tak malí školáci rodičom pripomenuli, že si večer vyčistia topánky a budú čakať, aké prekvapenie v nich nájdu zajtra ráno.


Mikuláš aj tento rok prišiel, nezabudol ani na nás školákov zo ZŠ M. Rúfusa...

Vydýchli sme si, keď sa ozval mikulášsky zvonček a Mikuláš vkráčal medzi nás. Privítali sme ho pri rozsvietenom stromčeku spevom a milými básničkami. Za to, že sme celý rok poslúchali a vzorne si plnili povinnosti nás odmenil sladkým balíčkom. Odfotil sa s nami a so želaním, aby sa o rok vrátil medzi nás sme ho vyprevadili.


Mikuláš sa zastavil aj v telocvični...

O tom, že Mikuláš so svojim sprievodom prekvapil cvičiace deti niet pochýb. Prišiel s čertom a anjelikom. Tejto trojici deťúrence predstavili, ako vedia cvičiť a s potešením prijali ponúknuté darčeky. Mikulášsky večer v miestnej telocvični bol naozaj neobyčajný a radostný. Všetko, čo prekročí mieru každodennosti predstavuje potešenie. U tých najmenších najviac.


Anjel bez krídel...

V predvečer nedožitých narodením Majstra slova uviedlo Občianske združenie Naveky Závažná výber básní Milana Rúfusa o dcére Zuzanke pod názvom Anjel bez krídel.

Knihu zostavili: PaedDr. Soňa Barániová a Mgr. Daniela Fiačanová. Foto PaedDr. Slavomíra Očenášová – Štrbová, PhD.

Zbierka obsahuje šestnásť básni a rovnaký počet ilustrácií.

Symbolicky, malým anjelikom, knihu pokrstil predseda Občianskeho združenia Naveky závažná Bc. Pavel Baráni. Milé kultúrne podujatie na povale Domu Milana Rúfusa umocnili spievané modlitbičky v podaní Janka Majerčíka.

(Milan Rúfus, 10. XII. 1928 Závažná Poruba – 11. I. 2009 Bratislava. Slovenský básnik, literárny historik, prekladateľ, esejista)


Štebotajte mi a ja vás budem počúvať...

"Poézia Milana Rúfusa je moderná, lebo je pôvodná a poctivá. Potreboval málo slov a pritom tak veľa dokázal vysloviť", povedal na začiatku moderátor Štebotu Dušan Migaľa. Verše rodáka recitovali: deti z MŠ, žiaci zo ZŠ Milana Rúfusa, Danka Kuľhavá, Nikola Stankovianska, Soňa Barániová, Mária Boltižiarová a Katarína Jambrichová.

V programe večera účinkoval aj skladateľ, hudobník a spevák Janko Majerčík, ktorý zhudobnil básne Majstra slova. Vyvrcholením podujatia boli tri básne v podaní básnika zo záznamu z roku 2008: Otec, Mamin mrežovník a Poďakovanie za kolísku. Slovami vďaky veľkému rodákovi a koledou uzatvorili v Závažnej Porube tohtoročný Štebot v rodnom hniezde.


Vianočné prekvapenia v základnej škole...

Pred tým ako sme sa rozišli na prázdniny, čakalo na všetkých žiakov niekoľko prekvapení. Najväčším a najzaujímavejším je určite nová interaktívna tabuľa. Každý si ju hneď aj vyskúšal. Prváčikov potešili aj malé darčeky, ktoré im budú pripomínať ich kamarátku Lienku Školienku. Pod vianočným stromčekom si deti našli knižky, hračky, flauty, hokejky a veľa iných darčekov, z ktorých sa budú tešiť v ŠKD.


Zdravie, šťastie, pokoj svätý vinšujeme vám...

Posedenie Porubänov pri vianočnej kapustnici je stále obľúbené. Jednota dôchodcov si pripravila kapustnicu v kultúrnom dome.

Stretnutie seniorov v piatok 16. decembra 2011 vyplnil pestrý vianočný program: radostné sviatky popriala predsedníčka JDS Darina Majeríková. Informáciu o tom, čo sa udialo v obci v roku minulom a čo čaká našich občanov v roku 2012 povedal poslanec OcZ D. Migaľa. Žiaci ZŠ MR pozdravili seniorov koledou. Učiteľka V. Jambrichová predniesla báseň o Vianociach. Potom zazneli koledy a Tichá noc v podaní porubských speváčok v sprievode harmoniky J. Vadovického. Až potom nasledoval prípitok hriatym a veru si všetci pochutnali na pravej porubskej kapustnici. Zdravie, šťastie a pokoj v roku nastávajúcom si želali navzájom pri rozlúčke z vydareného predvianočného stretnutia najstarších občanov obce.


Keď vianočný zvonček šťastím zazvonil...

Vianoce sú sviatky dieťaťa a rodiny. Bez predvianočnej atmosféry, čo vyčaria deti to jednoducho nejde. Vianoce sú alebo nie sú. Svetielko nádeje, stromček a pod ním darčeky. Tak tomu bolo aj na koncerte, čo ponúkli rodičom deti i školáci v nedeľu 18. decembra 2011 v priestoroch kultúrneho domu v Závažnej Porube. Od snehových vločiek, tanečných kreácií, vianočných piesní v angličtine a kolied prítomní sledovali obrázky rozprávok v podaní detí. Radosť a pohodu do náhlivého života priniesli deti. Vianočný zvonček pripomenul, že sviatky, na ktoré čakáme, patria nielen deťom, ale aj dospelým. Všetkým národom, ba i celej civilizácii na našej Zemi.


V Závažnej Porube sa už lyžuje...

Lyžiarske stredisko – Ski centrum Opalisko Závažná Poruba otvorilo lyžiarsku sezónu 2011/2012 vo štvrtok 22. decembra 2011 o 11:00 hodine. O snehovú nádielku sa postarali snežné delá. Vleky sú pripravené, do plnej prevádzky uviedli aj lanovku. Prognóza počasia na Vianočné sviatky je pre lyžiarov priaznivá. Zjazdovky sú zasnežené, upravené, podmienky pre lyžovanie vynikajúce. Parkoviská poskytujú dostatok parkovacej kapacity. Takže čo zaželať na začiatku? Len pohodu a veľa radosti z prvej lyžovačky pod Poludnicou na Opalisku.


Pokoj a pohoda vstúpili do obce práve na Štedrý večer...

Prišiel spasiteľ k nám. Evanjelický kostol bol zaplnený do posledného miestečka. No skôr ako začali služby Božie zborový farár Vladimír Pavlík sprítomnil skutočný príbeh starčeka, z ktorého vyplynulo, že žiaden darček pod stromčekom nemá cenu, ak v ňom chybuje láska.

Potom zaznela vianočná pieseň v podaní trúbky brata Hoffmana.

Z kázne zarezonovalo: "Boh Syn sa stal človekom, aby nás spasil. Pán Ježiš schudobnel, aby sme my zbohatli jeho chudobou. No aj ten najbohatší je chudobný, ak nemá Pána Ježiša. A ten, čo je chudobný a má Pána Ježiša je bohatý." Kňaz pripomenul, že narodený Ježiš priniesol pokoj duše a večný život, ako najvzácnejší dar.

A čo spievalo v tento večer chrámové spoločenstvo? Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa..., Čas radosti veselosti nastal požehnaný... Tichá noc z Evanjelického spevníka mohutne zazvonila na záver služieb Božích. Syn je nám daný. Sláva Bohu!


Vianoce prezentujú aj pokojný pohyb v prírode a pohyb predstavuje zdravie...

Vianoce sú sviatky rodiny a pokoja. Potrebný pokoj a pohodu ponúkla práve v tejto dobe naša Poludnica. Na Štefana sa ukryla do "mlieka", na vrchol vystúpilo viac ako dve stovky turistov. Hore fučalo a víchrica sa uviedla v plnej paráde. Na poľany vŕšku koledy a gratulácie k výstupu. Fotografia na pamiatku, podpis do výstupovej knihy a potom náročný zostup. Razom sa oteplilo a chodník sa premenil na kĺzačku. Čo je však dôležité. Všetci šťastlivo vystúpili, zostúpili a všetko bez úrazu.


Milí priatelia,

starý rok pomaly zatvára dvere, hlavami sa nám víria myšlienky, bol rok 2021 taký ako sme si ho vysnívali? Splnili sme to čo sme sľúbili? Nový rok už klope na dvere, čo nás čaká?

Verím, že vám nový rok 2022 okrem zdravia, osobných úspechov a radostí prinesie aj veľa zaujímavých príbehov, informácií, podnetov, názorov, s ktorými sa s nami aj pomocou tejto webovej stránky podelíte.

Chcem vám touto cestou poďakovať za prejavenú dôveru, aj za to, že denne na webovej stránke obce "surfujete", čítate, píšete, informujete..., a takto prispievate k zviditeľňovaniu a prezentácii našej obce, obce Závažná Poruba.

Do nového roku vám prajem veľa zdravia, lásky, šťastia, spokojnosti a úspechov v osobnom živote i v práci. Aby ste do nového roku vykročili tou správnou nohou, aby sa vám a vašim blízkym splnili všetky plány a predsavzatia.

Prajem vám, aby ste mali okolo seba priateľov, ktorí vedia podporiť, podržať, vypočuť, ... Prajem vám, aby ste boli obklopení len takými ľuďmi, pre ktorých čestné slovo nie je len fráza a podaná ruka nie je len obyčajné gesto.

Webmaster (Milan Majerko)

 PF 2022

©2021-webm-