Most i škarpa sú už opravené...

Zima a záplavy poškodili most i škarpu pri vodnej nádrži v Brestovej.

S potešením uvádzame, že po náročných stavebných prácach je už všetko opravené. Viac priložené obrázky.

Text i foto: -dm-, ©2021-webm-