Medvede "špacíruju" po Porube.

Každý párny týždeň sa v Závažnej Porube vyváža komunálny odpad. Niet pochýb, že o tejto realite vedia aj mladé medvede, lebo počkali, kým občania vyložia popolnice a podľa čuchu navštívia tie, ktoré sú naplnené zvyškami jedla. Že je tomu tak, potvrdzujú ponúknuté fotografie hladného nočného hosťa a zvyšky obsahu popolníc na Poľnej i Lesnej ulici. Ruja sem, ruja tam, medveď má svoj príbytok v hore.

Text: -dm-, foto: -dm, Jaro Cút-, ©2020-webm-