Fašiangy pre seniorov.

Fašiangy sú obdobím radosti a veselosti spojené s mnohými zvykmi a tradíciami. V našej dedinke sa zvyky stále uchovávajú.

Folklórna skupina Poludnica aj tento rok zorganizovala fašiangový sprievod v maskách dole dedinou. Zavítali aj k nám do DSS a ZpS. Spolu so sprievodom prišiel aj spev, tanec, vôňa šišiek a fánok.

Klienti sa tejto návšteve každoročne potešia a s radosťou si zaspievajú a zatancujú spolu so súborom. Za krásne vinše, tanec a spev sme ich pohostili a poďakovali za príjemnú návštevu, ktorá oživila všedný deň.

"Tešíme sa na Vás aj o rok Homrľajci!"

Fotogaléria:        

Text: -Petra Mišíková-, foto: -Romana Marková-, ©2020-webm-