Druhá veľkonočná slávnosť – (5.4. 2021) – 2.Timoteovi 2, 8-9 – kázňový text. 

Celé znenie v pdf...

 Kázeň pripravil: -Mgr. Vladimír Pavlík – námestný farár v Závažnej Porube-,

Mohlo by Vás zaujímať:

©2021-webm-