Dopestoval figu v kvetináči...

Porubský ovocinár Ján Broska zaznamenal v tomto roku pestovateľský úspech. V kvetináči dopestoval plod figy s rozmerom asi 4 cm.

"Základ je substrát pôdy bohatej na živiny (záhradná pôda, kompost, rašelina), pravidelné zalievanie, stabilná teplota, dostatok svetla, prievan neznáša a blízkosť rastlín, ktoré korešpondujú s figovníkom," uviedol skúsený pestovateľ. Potom sme s potešením prijali pozvanie na "koštovku", keď plod kvetináčovej figy dozrie.

Text i foto: -dm-, ©2021-webm-