Dom Milana Rúfusa je zatvorený...

Z dôvodu plánovanej rekonštrukcie, je Dom Milana Rúfusa do odvolania zatvorený.

Text: -LB-, ©2021-webm-