Deň matiek - pre všetky mamičky...

Byť mamou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Mama, je slovo síce krátke, ale milé a láskavé. Každé batoľa sa toto slovo naučí vysloviť ako prvé. Je ospievané v poézii, zhmotnené v umení a navždy zachované v každom srdci. Mama – to je láska sama, prevtelená do ženy, je to láska, ktorá nás sprevádza celým životom. Deň matiek je príležitosťou poďakovať za všetku tú vrelú lásku, za nehu a starostlivosť, ktorou každá matka zahrňuje svoje deti, za opateru a nekonečnú trpezlivosť a obetavosť. V mene Vašich detí z Materskej školy v Závažnej Porube Vám chceme za všetko poďakovať programom, ktorý deti nacvičili len pre Vás.

 Video... (MŠ Závažná Poruba)

 

Riaditeľka MŠ Závažná Poruba, Katarína Jambrichová

Viac na stránke materskej školy...

©2021-webm-