Ďakujeme za 10 rokov spolupráce...

10 rokov webWebová stránka obce v tomto roku oslavuje desiate výročie sprístupnenia. Jej cieľom bolo a je, aby sme na stránke uverejňovali najaktuálnejšie informácie, zlepšovali jej kvalitu a prístupnosť.

Sme hrdí na naše úspechy, ale bez vás, našich prispievateľov a podporovateľov by webová stránka obce nebola „živá“ a dnes by sa netešila 10. výročiu. Preto vám patrí vám veľká vďaka, za priazeň a podporu v uplynulých rokoch. ĎAKUJEME a tešíme sa na ďalšiu úspešnú spoluprácu.

Za jej 10. ročnú existenciu sme na stránke uverejnili veľké množstvo článkov, fotografií, správ, a iných úradných dokumentov.

Zároveň v nasledujúcich rokoch sme vytvorili ďalšie štyri samostatné webové stránky, tak si to žiadala vtedajšia doba. A to pre Dom Milana Rúfusa (rok 2013), divadlo 3GD (rok 2017), materskú školu (rok 2013) a športový klub (rok 2013). Prvé dve sú aj v súčasnosti aktívne. Posledné dve boli zrušené v roku 2018 z dôvodu ich neaktuálnosti.

Chcete vedieť viac? Celý článok bude uverejnený v najbližšom čísle Porubských novín.

©2021-webm-