Cieľ sa naplnil – obec je čistejšia...

Samospráva Závažnej Poruby dva razy v kalendárnom roku organizuje zber elektronického a nebezpečného odpadu, textilu a železného šrotu.

Na základe objednávky v polovici mája 2021 zberová spoločnosť pristavila na nádvorie pred obecným úradom tri veľkokapacitné kantajnery s označením komodít. Pripravovanú zberovú akciu ohlásil miestny rozhlas a webová stránka obce.

Porubänia túto výzvu prijali. Odpad prinášali a dôsledne separovali podľa usmernenia zamestnancov obecného úradu. Kto nevidel neuverí. Kontajner na nebezpečný a elektronický odpad sa naplnil za necelé tri hodiny. Nepotrebné už doma nezavadzia a obec je krajšia a čistejšia. Životnému prostrediu sa podala pomocná ruka.

Našim občanom patrí poďakovanie, slová chvály a uznania.

Text i foto: -dm-, ©2021-webm-