Chráňme sa očkovaním.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky to odporúča vo všetkých zariadeniach pre seniorov.

Tak znie výzva na očkovanie proti vírusovým ochoreniam, ktoré nám hlavne v dnešnej dobe znepríjemňujú život a sú strašiakom doby, v ktorej žijeme.

V zariadení DSSaZpS Závažná Poruba berieme všetky opatrenia prevencie a starostlivosti zodpovedne, pravidelne každý rok preočkujeme seniorov v zariadení, ktorým sme povinní zabezpečiť očkovaciu látku včas.

10. októbra 2020 sme preočkovali všetkých klientov, ktorí splnili podmienky očkovania dobrovoľne.

Za 10 rokov sme nemali žiadne vedľajšie účinky po očkovaní a dúfame, že aj tento rok nám prevencia pomôže prekonať rizikové obdobie chrípky.

Držte nám palce... Ďakujeme.

ZPS,DSS Záv. Poruba ...GG, hl.sestra, 

©2020-webm-