Čarovná zimná atmosféra neobišla ani našu obec...

Dnes sa nám trochu oteplilo, ale pred pár dňami panovala u nás pravá zimná atmosféra.

S fotografiami z tejto zimnej, nočnej nádhery sa s nami podelil Ing. Martin Jurečka. Ďakujeme.

  Foto: -Ing. Martin Jurečka-, text: -webm-, ©2021