Buď verný až do smrti a dám ti veniec života.

Pod týmto mottom sa uskutočnili v evanjelickom kostole v Závažnej Porube slávnostné služby Božie a to v nedeľu 21. júna 2020. Krstnú zmluvu potvrdilo 9 konfirmandov.

K Večeri Pánovej pristúpilo aj 11 "zlatých" konfirmandov. Modlitbou potvrdili, že i naďalej budú žiť v Božej pravde a vo viere v Pána Boha.

Text i foto: -dm-, ©2020-webm-