Ak správne triedime, svet je krajší.

Vážení občania, majte na pamäti nasledovné pravidlá:​

  • ​Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
  • ​Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia:

sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba.

Napovie Vám aj označenie na obale:

odpad plagat

©2020-webm-