A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle...

Závažná Poruba je prikrytá snehovým plášťom a ozdobená svetielkami lásky. Vianoce cítiť všade naokolo. Cítiť iný svet, kde neexistuje zlo, len nádej v mene života. Žijeme čas naplnený obavami i očakávaním. Čakáme na vzácneho hosťa. V miestnom rozhlase zaznievajú koledy. Táto koleda bude kratučká, a predsa do dvoch slov sa vmestí všetka bolesť sveta a navyše aj trocha nádeje: POKOJ VÁM!

Text i foto: -dm-,©2021-webm-