05Služby Božie pred začiatkom nového školského roka sa konali v nedeľu 1. septembra 2019.

Žiaci aj študenti v úcte a pravde prosili nebeského Otca, aby si po odpočinku a nabratí nových síl obľúbili školu a získali nové vedomosti. Aby ich ochraňoval na tele i na duši, aby sa dobre pripravili na život, aby sa postavili na vlastné nohy a aby vo svojom duchovnom živote nachádzali cestu k Pánu Bohu, na nej zotrvali a nažívali v Jeho pravde. Prosili o dobrých učiteľov a láskavých rodičov.

Prijali požehnanie a na záver zaspievali nábožnú pieseň.

Fotogaléria:

Text:-dm-, foto:-Richard Macko-, spracoval: -webm- ©2019