logo ms smallK dnešnému dňu t.j. 15.10.2019 máme za 240 kg od rodiny Dvoranovej sumu 14,60 €.

 Milí rodičia, zbierajte a odovzdávajte papier do zberných surovín v Palúdzke a MŠ darujete peniažky.

Vopred Vám všetkým ďakujeme.

(25.09.2019 sme sa tak dohodli na RZ)

Bližšie informácie Vám podá p.r. Jambrichová a p.uč. Guráňová.

Text pripravila: -Riaditeľka MŠ v Závažnej Porube Katarína Jambrichová-

©2019 -webm-