07Čas jesene pozval do Kultúrneho domu v Závažnej Porube viac ako osemdesiat členov domácej jednoty dôchodcov. Stretli sa v mesiaci, ktorý vnímame ako Mesiac úcty k starším.

Na stretnutí zaznelo slovo básnika, piesne o Slovensku. Prekvapil Lacko Iľanovský, ktorý na ústnej harmonike zahral niekoľko piesní, čo odmenili potleskom.

Potom si prítomní vypočuli pozdravný príhovor predsedníčky JDS Dariny Majeríkovej. Zamysleli sa nad slovami starostu Pavla Beťka, ktorý povedal: "Veľmi si vážim starších ľudí a mám vás rád. Ďakujeme za všetko, čo ste spravili pre našu obec i svoju rodinu. Úctu treba mať v sebe a dávať ju každý deň."

Pozdravili aj jubilantov a odmenili utešenou ružou.

Fotogaléria:

Text i foto:-dm-, spracoval: -webm- ©2019